twitter facebook
Verimlilik Odaklı Yenilikçi Yaklaşım
Anker Kimya Hakkında
Plastifiyanlar
Solventler ve Genel Kimyasallar

Anker Kimya Teknolojileri, Türkiye piyasasının ihtiyacı olan solvent, plastifiyan ve benzeri katkı maddelerinin dünya pazarlarından temini, bu kimyasallarla ilgili teknik/ticari danışmanlık, aracılık faaliyetleri, üretim tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet göstermektedir.
 • Di Oktil Tereftalat (DOTP)
 • Di Oktil Ftalat (DOP)
 • Di Isononil Ftalat (DINP)
 • Dİ Isodesil Ftalat (DIDP)
 • Epokside Soya Yağı (ESO)
 • Bio-Based Plastifiyanlar • ALKOLLER
 • GLİKOLLER
 • KETONLAR
 • KLORLU SOLVENTLER
 • ASETATLAR
 • MONOMERLER
 • DİĞER KİMYASALLAR
Pazarlama-Satış Danışmanlığı
Dış Ticaret Danışmanlığı
Teknik Danışmanlık
Çevreci Yaklaşım