twitter facebook
Verimlilik Odaklı Yenilikçi Yaklaşım
Dünya nüfusunun son 200 yıl içerisinde 6 kat artması, teknolojik gelişmeler ile insan ömrünün ve hayat kalitesinin ilerlemesi, ve bunlara bağlı olarak dünya üzerinde mevcut olan doğal kaynakların hızla tükenmeye ve bozunmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz.

Bu bağlamda, sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik, dünyanın yaşanabilir bir gezegen olmaya devam edebilmesi için önem kazanan kavramlar olmuştur.

Kimya sanayii, ağırlıklı olarak petrol kaynaklı hammaddelerin işlenmesi üzerine kurulmuştur, ve ortaya çıkardığı ürünlerin doğada bozunarak ilk haline dönmesi ya da zararsız hale gelmesi mümkün değildir. Ayrıca, petrol kaynakları kısıtlı olduğu için kurulan endüstriler, yakın gelecekte hammadde darlığına düşecek, yani sürdürülebilir olamayacaktır.

Anker Kimya Teknolojileri, petrol bazlı hammaddelerden kaynaklanan çevre problemlerinin en aza indirilmesi için yenilenebilir kaynaklardan alternatiflerin oluşturulması amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini iş süreçlerinin merkezine oturtmuştur.