twitter facebook
Verimlilik Odaklı Yenilikçi Yaklaşım
Anker Kimya Teknolojileri'nin kurucu kadrosu, 2004 yılından beri ticari ve teknik danışmanlık faaliyetleri yürütmüş olduğu ürün gruplarıyla ilgili yeni ürünler geliştirilmesi, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Türkiye ve dünya piyasalarına yenilikçi ve çevreci alternatif ürünler oluşturulması, ithalat yoluyla temin edilen ürünlerin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim metodlarının geliştirilmesi amacıyla, faaliyetlerini 2013 yılı itibariyle Tübitak Gebze Yerleşkesi'ndeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki AR-GE merkezinde devam ettirme kararı almıştır.

AR-GE çalışmaları çerçevesinde; üniversite, sanayi ve bilim kuruluşları ile süregelen işbirliği faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bu sayede ekonomiye nitelikli katma değer yaratılması hedeflenmektedir.