twitter facebook
Verimlilik Odaklı Yenilikçi Yaklaşım
SOLVENTLER VE GENEL KİMYASALLAR


Solventler; kimya endüstrisinde üretilen boya, yapıştırıcı, vernik, tiner, cila benzeri ürünlerde, üründen istenen özellikleri taşıyan pigment, bağlayıcı, reçine gibi hammaddelerin içinde çözündüğü organik bileşiklerdir.
  ALKOLLER
 • 2 Etil Heksanol
 • Etanol
 • Metanol
 • İzopropil Alkol (IPA)
 • N-Propil Alkol
 • N-Butanol
 • Izo-Butanol
  KETONLAR
 • Aseton
 • Metil Etil Keton (MEK)
 • Metil İzobutil Keton (MIBK)
 • Sikloheksanon
  ASETATLAR
 • Metil Asetat
 • Etil Asetat
 • Butil Asetat
 • İzobutil Asetat
 • Metoksi Propil Asetat (PMA)
 • Etil Glikol Asetat (EGA)
  GLİKOLLER
 • Mono Etilen Glikol (MEG)
 • Di Etilen Glikol (DEG)
 • Mono Propilen Glikol (MPG)
 • Butil Glikol (BG)
 • Etil Glikol (EG)
 • Metoksi Propanol (PM)
  KLORLU SOLVENTLER
 • Metilen Klorid
 • Triklor Etilen
 • Perklor Etilen
  GENEL KİMYASALLAR
 • Vinil Asetat Monomer (VAM)
 • Stiren Monomer (SM)
 • Emülsiyon PVC (e-PVC)
 • Titanyum Dioksit
 • Ftalik Anhidrit
 • Di Metil Formamid (DMF)