twitter facebook
Verimlilik Odaklı Yenilikçi Yaklaşım
Anker Kimya Teknolojileri, Türkiye piyasasının ihtiyacı olan solvent, plastifiyan ve benzeri katkı maddelerinin dünya pazarlarından temini, bu kimyasallarla ilgili teknik/ticari danışmanlık, aracılık faaliyetleri, üretim tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet göstermektedir.

Anker Kimya Teknolojileri, orta vadede, faaliyet alanına giren kimyasallarla ilgili yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, Türkiye’de üretim imkanlarının sağlanması ve piyasaya rekabetçi ürünler sunulması ile araştırma ve geliştirme kaynaklı katma değerin artırılmasını hedeflemektedir.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için, dünya pazarlarındaki yeniliklerin sürekli olarak takip edilmesi, ticari ve teknik yayınların taranması, ekonomik kullanılabilirliği görülen ürünlerle ilgili numune ve test çalışmaları, ürün denemelerinin yapılması ve uygun bulunan ürünlerin ticaretine geçilmesi sağlanmaktadır.

Türkiye’de rekabetçi şartlarda üretilmesi mümkün olan ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılarak, yoğun olarak ithalat yoluyla temin edilen hammaddelerin yerli alternatiflerinin oluşturulması, yenilenebilir kaynak kullanımının artırılması için çevreci ve yenilikçi ürünlerin ekonomiye kazandırılması Anker Kimya Teknolojileri’nin öncelikli hedeflerindendir.